IP:  
44.210.83.132  
Easy Slider jQuery Plugin Demo

Intelektualna svojina u kontekstu razvoja internet rešenja predstavlja značajan element zaštite u skladu sa važećim zakonskim propisima na nacionalnom i međunarodnom nivou.
Prava intelektualne svojine kao i druga vlasnička prava dozvoljavaju stvaraocu , vlasniku tj. nosiocu prava nad određenim žigom, patentom, ili autorskim pravom da ima koristi od sopstevnog dela ili investicije.

 

Zaštita internet domena, dizajna prezentacije, ili drugog softverskog rešenja ima za cilj da obezbedi da vaš rad, ekonomska korist i samo postojanje dela ne bude ugroženo od strane trećih lica u kojem slučaju skupi i dugotrajni sudski postupci i dokazivanja predstavljaju veliki problem.

 

Osnovne nedoumice u vezi internet rešenja i intelektualne svojine obuhvataju sledeća pitanja:

 

Kako da zaštitim dizajn internet prezentacije?
Kako da zaštitim naziv internet domena?
Koliki su troškovi zaštite intelektualne svojine?


Na teritoriji Republike Srbije pitanjima zaštite intelektualne svojine bavi se Zavod za intelektualnu svojinu kao nacionalni centar koji sprovodi aktivnosti zaštite intelektualne svojine i pružanje potrebnih informacija iz pomenute oblasti.

 

Na osnovu dosadašnjeg iskustva, konsultacija sa zaposlenima u Zavodu i primera korisnika, pokušaćemo da odgovorimo na neka osnovna pitanja u vezi zaštite intelektualne svojine.

 

Dizajn?

 

Dizajn je termin koji se odnosi za izgled proizvoda, odnosno primenjuje se na izgled celog ili dela proizvoda, a podrazumeva boje, font, teksturu materijala, konture i oblik proizvoda kao i njegovu ornamentaciju. Dizajn može biti dvodimenzionalan ili trodimenzionalan ,ali potrebno je naglasiti da se odnosi isključivo na estetske karakteristike ali ne i na tehnički aspekt relizacije.

 

Zaštita izgleda internet prezentacije svakako da se definiše kao zaštita dizajna, pri čemu je moguće zaštiti samo statičke, odnosno nepromenljive delove dizajna. U razvoju internet prezentacija veoma je teško održati konzistentan izgled duži niz godine zbog realnih povremenih potreba promene dizajna, ali iz ugla važećih propisa neophodno obezbediti određenu postojanost kao osnov za podnošenje zahteva za zaštitu dizajna.

 

Detaljnije informacije o podnošenju zahteva, taksama i sl. možete pronaći ovde

 

Žig?

 

Žig je prаvno zаštićen znаk kojim fizičko i prаvno lice obeležаvа svoje robe i usluge u prometu, kаko bi potrošаči mogli dа ih rаzlikuju od istovrsnih ili sličnih robа i uslugа koje nа tržištu nudi neko drugo fizičko ili prаvno lice. Individuаlni žig je prаvno zаštićen znаk koji u prometu koristi nosilаc, odnosno vlаsnik žigа. Nosilаc individuаlnog žigа je fizičko ili prаvno lice, nа čije ime je žig registrovаn u Zаvodu zа intelektuаlnu svojinu. Kolektivni žig pored nosiocа žigа koriste i drugа licа kojа je nosilаc žigа svojim opštim аktom nа to ovlаstio. Žig gаrаncije je žig koji koristi više privrednih društаvа pod nаdzorom nosiocа žigа, а koji služi kаo gаrаncijа kvаlitetа, geogrаfskog poreklа, nаčinа proizvodnje ili drugih zаjedničkih obeležjа robe ili uslugа tih privrednih društаvа.

 

Naziv internet domena kao naziv kompanije, naziv proizvoda, i sl. štiti se kroz postupak koji se odnosi na žigove, pri čemu je predmetzaštite isključivo promenljivi deo internet domena, npr. www.mojakompanija.com, predmet zaštite je „mojakompanija“. Treba naglasiti da je žig moguće zaštiti na nacionalnom i međunarodnom nivou podnošenjem odgovarajućih zahteva.

 

Krađa .RS domena?

 

Pravilnikom o postupku za rešavanje sporova povodom registracije .RS domena u članu 22. definisani su kriterijumi za donošenje odluke o prestanku ili prenosu registracije .RS domena što predstavlja značajn stepen zaštite u slučaju namerne registracije .RS domena sa imenom vaše firme, proizvoda i sl.

 

Pomenuti član pravilnika podrazumeva da arbitražno veće donosi odluku sagledavajući da li je .RS domen istovetan ili sličan tužiočevom žigu registrovanom za istu ili sličnu vrstu robe ili usluga što može stvoriti zabunu ili dovesti u zabludu učesnike u prometu. Pokreće se pitanje i savesti, poštenja i dobrih poslovnih običaja.

NOVOSTI

08/02/2017
| Backup MX
Sekundarni mail server za stabilnost vaše mail komunikacije09/10/2017
| Besplatne WordPress Premium teme
Ostvarite lične i poslovne izazove uz inovativne i kvalitetne WordPress teme koje smo obezbedili u saradnji sa vodećim internet servisima.SiteLock servis obezbeđuje visok stepen zaštite sadržaja vaše internet prezentacije u cilju obezbeđivanja kontinuteta u dostupnosti i funkcionisanju svih servisa.
Rapid SSL predstavlja 128/256 bit certifikat izdat od strane Rapid SSL certifikacionog tela, i namenjen je za enkripciju naloga sa niskim i srednjim obimom transakcija.
Virtuelni serveri SSl certifikati 60 min. tehnička podrška


©2008-2012 HOSTIREX. Sva prava zadržana. Zabranjeno kopiranje dela i celokupnog sadržaja bez prethodne pismene
dozvole. Prezentacija je optimizovana za IE7, 8, Mozilla Firefox, Google Chrome