IP:  
44.210.83.132  
Easy Slider jQuery Plugin Demo

 

PRAVILNIK O POSTUPANJU PO REKLAMACIJI KORISNIKA

 

 

Član 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak i način rešavanja po reklamaciji korisnika na nedostatke pruženih hosting usluga.

 

Član 2.

Korisnik ima pravo na reklamaciju na pruženu hosting uslugu, uz račun o kupovini, pod uslovom da zahtev za reklamaciju podnese čim otkrije nedostatak pružene usluge, ili najkasnije u roku od 30 dana od dana kupovine.

 

Član 3.

Odluku o reklamaciji donosi ovlašćeno lice hosting provajdera.
Odluka o reklamaciji se donosi odmah, ili u složenijim slučajevima najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema reklamacije.

 

Član 4.

O odluci po reklamaciji korisnik će biti obavešten u roku od osam dana od dana prijema reklamacije.

 

Član 5.

Ukoliko ovlašćeno lice utvrdi da je da je zahtev za reklamaciju opravdan dužan je da u roku od 7 dana od dana prijema reklamacije:

- zameni uslugu sa nedostatkom novom uslugom,
- refundira korisniku iznos u vrednosti od 50% fakturisanog iznosa umanjenog za period korišćenja usluge,
- ukoliko je to moguće, otkloni nedostatak na usluzi, uz saglasnost korisnika.

 

Član 6.

Korisnik nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak usluge nastao njegovom krivicom, ili je otklanjanje nedostatka vršilo neovlašćeno lice.


Član 7.

Korisnik nema pravo na refundaciju sredstava po osnovu registracije internet domena jer se internet domeni registruju od strane akreditovanih ICANN registara i hosting provajder je samo posrednik u registraciji domena.

 

Član 8.

Hosting provajder ima pravo da bez prethodne njave vrši izmene ovog pravilnika, uz napomenu korinsiku da redovno prati sve
promene na predmetnoj stranici provajdera.


NOVOSTI

08/02/2017
| Backup MX
Sekundarni mail server za stabilnost vaše mail komunikacije09/10/2017
| Besplatne WordPress Premium teme
Ostvarite lične i poslovne izazove uz inovativne i kvalitetne WordPress teme koje smo obezbedili u saradnji sa vodećim internet servisima.SiteLock servis obezbeđuje visok stepen zaštite sadržaja vaše internet prezentacije u cilju obezbeđivanja kontinuteta u dostupnosti i funkcionisanju svih servisa.
Rapid SSL predstavlja 128/256 bit certifikat izdat od strane Rapid SSL certifikacionog tela, i namenjen je za enkripciju naloga sa niskim i srednjim obimom transakcija.
Virtuelni serveri SSl certifikati 60 min. tehnička podrška


©2008-2012 HOSTIREX. Sva prava zadržana. Zabranjeno kopiranje dela i celokupnog sadržaja bez prethodne pismene
dozvole. Prezentacija je optimizovana za IE7, 8, Mozilla Firefox, Google Chrome