IP:  
44.210.149.205  
Easy Slider jQuery Plugin Demo

******************************************************************************************
**** Hostirex Network Status Report 15:02:46 2012 **** Control ID: 312955685 ****
******************************************************************************************

 

   STATUS:
network  
httpd  
cpanel  
imap  
mysql  
named  
sshd  
dns  
tomcat  
spamd  
   

 

Status mreže prikazuje dostupnost svih relevantnih servisa na nivou cele mreže. U slučaju da prikazani servisi ne funkcionišu na
ne nekom od servera, pojavljuje se crvena ikonica sa dodatnim obaveštenjem o imenu servera na kojem postoji problem.
Status mreže ne pokazuje funkcionalnost servisa na nivou pojedinačnog hosting naloga, npr. u koliko imate problem sa pristupom bazi podataka, to istovremeno ne znači da je server baze podataka i nedostupan, jer razlog problema može biti i na strani korisničkih fajlova i sl.

NOVOSTI

08/02/2017
| Backup MX
Sekundarni mail server za stabilnost vaše mail komunikacije09/10/2017
| Besplatne WordPress Premium teme
Ostvarite lične i poslovne izazove uz inovativne i kvalitetne WordPress teme koje smo obezbedili u saradnji sa vodećim internet servisima.SiteLock servis obezbeđuje visok stepen zaštite sadržaja vaše internet prezentacije u cilju obezbeđivanja kontinuteta u dostupnosti i funkcionisanju svih servisa.
Rapid SSL predstavlja 128/256 bit certifikat izdat od strane Rapid SSL certifikacionog tela, i namenjen je za enkripciju naloga sa niskim i srednjim obimom transakcija.
Virtuelni serveri SSl certifikati 60 min. tehnička podrška


©2008-2012 HOSTIREX. Sva prava zadržana. Zabranjeno kopiranje dela i celokupnog sadržaja bez prethodne pismene
dozvole. Prezentacija je optimizovana za IE7, 8, Mozilla Firefox, Google Chrome