IP:  
44.210.83.132  
Easy Slider jQuery Plugin Demo

Želite migraciju hosting naloga sa drugog provajdera na HOSTIREX ?

Poces prenosa internet prezentacije sa jednog provajdera na drugi može delovati obeshrabrujuće, posebno ukoliko su u pitanju složenije aplikacije, specifična funkcionalna rešenja, ili jednostavno veliki broj fajlova koje treba preneti ne ugrožavajući integritet podataka i dostupnost prezentacije. Da biste pokrenuli proces transfera, neophodno je da posedujete informacije gde se vaša internet prezentacija trenutno hostuje, da li imate administrativni panel, npr. cPanel, i da li posedujete FTP pristupne podatke.

Transfer internet prezentacije tj. hosting naloga sa drugog provajdera na HOSTIREX podrazumeva:

- Transfer korisničkog sadržaja
- Transfer internet domena

Transfer korisničkog sadržaja moguće je obaviti standardnim donwnload-om na strani trenutnog provajdera, a zatim upload na novi hosting nalog, ili direktnim kopiranjem sadržaja hosting naloga sa svim podešavanjima direktno sa servera na server ukoliko imate cPanel administraciju na trenutnom provajderu. Sve što je neophodno jeste dostavljanje pristupnih parametara, nakon čega će tehnička podrška u roku od nekoliko minuta obaviti transfer naloga. Ukoliko imate predefinisane CMS aplikacije kao što su Joomla, Mambo, PHP-Nuke, PHPBB3 i sl. neophodno je da nam dostavite pristupne parametre za hosting nalog ili putanju do backup kopije.

Transfer internet domena predstavlja složeniji proces jer zahteva nekoliko aktivnosti kojim se potvrđuje vlasništvo nad domenom i saglasnost za transfer.


   PODACI O TRENUTNOM HOSTING NALOGU / PROVAJDERU:
 
*Naziv domena:

Unesite naziv internet domena za koji želite da pokrenete transfer

*Trenutni provajder:

Unesite naziv sadašnjeg domena registra ili hosting kompanije

*FTP username:

Unesite korisničko ime za pristup hosting nalogu kod trenutnog provajdera

*FTP password:

Unesite lozinku ime za pristup hosting nalogu kod trenutnog provajdera

Admin panel:
cPanel Plesk Webmin Ostalo
   

U cilju uspešnog transfera domena, isti mora biti aktivan. Ako je domen neaktivan, zaključan ili u procesu brisanja, onda nisu ispunjeni uslovi za proces transfera i neophodno je kontaktirati tehničku podršku provajdera za dodatne instrukcije.

Domen mora biti registrovan više od 60 dana pre pokretanja procesa transfera tj. za domene koji od datuma registracije do datuma pokretanja transfera imaju manje od 60 dana transfer između registara nije dozvoljen. Transfer domena zahteva do 5 radnih dana nakon čega se isti evidentira na strani novog domen registra koji preuzima administraciju u skadu sa primljenim zahtevom korisnika.

Ukoliko želite da obavite transfer com, net, org, info, biz, us domena neophodno je da na strani trenutnog domen registra zatražite AUTH CODE ( Autorizacioni kod ) domena. AUTH ili EPP kod domena je najčešće šifra od 6-16 karaktera i predstavlja dodatnu sigurnosnu meru za vlasnika domena. AUTH CODE osigurava da smo vlasnik domena može da obavi transfer domena.

Zahtev za dostavljanjem pomenutog koda najčešće je u formi e-mail poruke koju je neophodno proslediti sa registrovane e-mail adrese koju ste koristili prilikom procesa registracije.

U cilju migracije naloga, unesite potrebne podatke u dole navedenu formu. Tehnička podrška će vas kontaktirati u roku od 60 min. od trenutka prijema zahteva radi pružanja dodatnih informacija.

   PODACI O VLASNIKU / ADMINISTRATORU HOSTING NALOGA:
*Ime i prezime:
Adresa:
Telefon:
*E-mail:
Grad:
Napomena:
   
 
NOVOSTI

08/02/2017
| Backup MX
Sekundarni mail server za stabilnost vaše mail komunikacije09/10/2017
| Besplatne WordPress Premium teme
Ostvarite lične i poslovne izazove uz inovativne i kvalitetne WordPress teme koje smo obezbedili u saradnji sa vodećim internet servisima.SiteLock servis obezbeđuje visok stepen zaštite sadržaja vaše internet prezentacije u cilju obezbeđivanja kontinuteta u dostupnosti i funkcionisanju svih servisa.
Rapid SSL predstavlja 128/256 bit certifikat izdat od strane Rapid SSL certifikacionog tela, i namenjen je za enkripciju naloga sa niskim i srednjim obimom transakcija.
Virtuelni serveri SSl certifikati 60 min. tehnička podrška


©2008-2012 HOSTIREX. Sva prava zadržana. Zabranjeno kopiranje dela i celokupnog sadržaja bez prethodne pismene
dozvole. Prezentacija je optimizovana za IE7, 8, Mozilla Firefox, Google Chrome