IP:  
44.213.60.33  
Easy Slider jQuery Plugin Demo

Dedicated hosting

Dedicated hosting predstavlja način distribucije hosting usluga gde korisnik zakupljuje ceo server koji se ne deli sa drugim korisnicima. Ovo je dosta fleksibilnije rešenje u odnosu na shared hosting jer korisnik ima potpunu kontrolu nad celokupnim serverom uključujući i izbor operativnog sistema, serverskih aplikacija, hardvera dok sama administracija može biti od strane hosting kompanije (managed hosting). Dedicated serveri su najčešće smešteni u data centrima u kojima su obezbeđeni izvori neprekidnog napajanja, redudantni servisi i stručna podrška. Raspoloživost , cena, i znanje zasposlenih najčešće određuju vrstu operativnog sistema koji su ponuđeni na serverima. Različite verzije Linux operativnih sistema često su uključene u krajnju ponudu bez dodatnih troškova. Komercijalni operativni sistemi kompanije Microsft uključuju Microsft Windows Server koji se obezbeđuje kroz posebam program licenciranja.

Razlikuje se nekoliko standardnih nivoa održavanja dedicated servera od strane hosting provajdera:

- Fully managed (potpuno nadgledani) koji podrazumeva praćenje, ažuriranje softvera, restartovanje, bezbedonosne zakrpe, i nadogradnje sistema. Korisnici nemaju potrebu za posedovanjem naprednih informatičkih znanja ili administracijom ili angažovanjem trećih lica za ove poslove.
- Managed (upravljanje) predstavlja srednji nivo podrške, ali deo administracije se delegira na korisnika
- Self managed (upravljanje od strane korisnika) podrazumeva osnovni nivo podrške
- Unmanaged (bez podrške) zahteva potpunu administraciju od strane korisnika

Bez obzira na nivo podrške, hosting provajder će i dalje obezbeđivati bezbednost mreže, hardverske resurse, i sve druge elemente neophodne za normalno funkcionisanje hostinga.

Mesečni protok podataka predstavlja količinu podataka koja se prenosi sa jedne tačke na drugu, u određenom vremenskom periodu. Na primer prilikom posete stranici internet prezentacije koja se nalazi na serveru od strane posetioca ostvaruje se određeni protok/prenos podataka kao posledica razmene informacija u toku pregleda sadržaja pomenute stranice. Za razliku od shared hostinga gde je na jednom serveru veliki broj istovremenih korisnika. kod dedicatde hostinga jedan server je posvećen samo jednom korisniku koji ima potpunu kontrolu i ekskluzivno pravo na protok servera, procesor, memoriju, i prostor za skladištenje gde performanse neće uticati na promet i korišćenje obrazaca drugih korisnika. Kupovinom dedicated servera dobija se hosting rešenje koje će biti podešeno prema sopstvenim potrebama.

NOVOSTI

08/02/2017
| Backup MX
Sekundarni mail server za stabilnost vaše mail komunikacije09/10/2017
| Besplatne WordPress Premium teme
Ostvarite lične i poslovne izazove uz inovativne i kvalitetne WordPress teme koje smo obezbedili u saradnji sa vodećim internet servisima.SiteLock servis obezbeđuje visok stepen zaštite sadržaja vaše internet prezentacije u cilju obezbeđivanja kontinuteta u dostupnosti i funkcionisanju svih servisa.
Rapid SSL predstavlja 128/256 bit certifikat izdat od strane Rapid SSL certifikacionog tela, i namenjen je za enkripciju naloga sa niskim i srednjim obimom transakcija.
Virtuelni serveri SSl certifikati 60 min. tehnička podrška


©2008-2012 HOSTIREX. Sva prava zadržana. Zabranjeno kopiranje dela i celokupnog sadržaja bez prethodne pismene
dozvole. Prezentacija je optimizovana za IE7, 8, Mozilla Firefox, Google Chrome