IP:  
44.210.83.132  
Easy Slider jQuery Plugin Demo
Prilikom slanja poruka, mail server proverava udaljeni server primaoca koji je odgovoran za rad sa poštom, a na osnovu MX zapisa, tj. podešavanja u okviru DNS zone hosting naloga. MX zapisi određuju koji server će primati poruke za određeni domen i imaju prioritete, pri čemu zapis sa najnižom vrednošću ima najveći prioritet. Primarni mail server je odgovoran za rad sa poštom na strani korisnika i dostupnost ovog servera ima ključnu ulogu u mail komunikaciji.
Mail server pošiljaoca podrazmevano sve poruke prosleđuje na primarni mail server, koji ukoliko je nedostupan, stiže povratna poruka o neuspešnom slanju poruke. Na ovaj način mail komunikacija je u prekidu do rešavanja problema na primarnom mail serveru, i u toku ovog perioda poruke neće biti primljene.

Backup MX usluga podrzumeva aktivaciju dodatnog mail servera i izmenu MX podešvanja vašeg naloga, gde u slučaju problema sa primarnim mail serverom, na osnovu dodatnih MX zapisa, sve dolazne poruke se prosleđuju na sekundarni mail server koji će obaviti arhiviranje do trenutka kada primarni mail server uspostavi vezu sa mrežom. Nakon toga se obavlja automatsko kopiranje poruka na primarni mail server koji će standardno isporučiti poruke krajnjim korisnicima.

Na ovaj način, sve dolazne poruke na vašim mail nalozima uvek će biti uspešno primljene od strane primarnog ili sekundardnog mail servera, a u cilju obezbeđivanja kontinuiteta u radu sa poštom.

Cena aktivacije Backup MX usluge iznosi 800 din/god.


NOVOSTI

08/02/2017
| Backup MX
Sekundarni mail server za stabilnost vaše mail komunikacije09/10/2017
| Besplatne WordPress Premium teme
Ostvarite lične i poslovne izazove uz inovativne i kvalitetne WordPress teme koje smo obezbedili u saradnji sa vodećim internet servisima.SiteLock servis obezbeđuje visok stepen zaštite sadržaja vaše internet prezentacije u cilju obezbeđivanja kontinuteta u dostupnosti i funkcionisanju svih servisa.
Rapid SSL predstavlja 128/256 bit certifikat izdat od strane Rapid SSL certifikacionog tela, i namenjen je za enkripciju naloga sa niskim i srednjim obimom transakcija.
Virtuelni serveri SSl certifikati 60 min. tehnička podrška


©2008-2012 HOSTIREX. Sva prava zadržana. Zabranjeno kopiranje dela i celokupnog sadržaja bez prethodne pismene
dozvole. Prezentacija je optimizovana za IE7, 8, Mozilla Firefox, Google Chrome