IP:  
44.210.83.132  
Easy Slider jQuery Plugin Demo

Šta je web hosting?

Web hosting podrazumeva posedovanje dela ili celokupnog prostora na serveru povezanom na globalnu internet mrežu posredstvom širokopropusne komunikacije najčešće obezbeđene od strane data centra ili drugih organizacija koje su uključene u pružanje internet usluga. Prostor na serverima se najčešće iznajmljuje na određeni period, ali česta je praksa i potpuna organizacija web hosting servisa u okviru kompanija i organizacija.

Razlikuje se više način distribucije web hosting usluga, počev od deljenog (shared) hostinga, preko virtuelnih hosting rešenja do potpuno namenskih servera za napredne korisnike. Administracija servera kao vrlo važan aspekt upravljanja celokupnim resursima predstavlja aktivnosti najčešće rezervisane za sistem administratore i tehničku podršku provajdera, ali u poslednje vreme i krajnji korisnici moraju da se upoznaju sa određenim stepenom administracije u cilju postizanja stabilnosti i kontinuiteta u radu sopstvenih hosting naloga.

Deljeni (shared) hosting

Deljeni (shared) hosting predstavlja način distribucije usluga gde se više internet prezentacija hostuje na jednom serveru povezanom na globalnu internet mrežu. Pojedinačne internet prezentacije - hosting nalozi podeljeni su na logičke jedinice koje hardverske i delom softverske resurse dele sa ostalim nalozima i čine tzv. konkurentne korisnike na serveru.
Razlikuju se dva načina implementacije shared web hostinga: zasnovan na deljenju IP adrese web servera, gde se svim particijama i nalozima pristupa preko jedne IP adrese, prilikom čega server prihvata unetu URL adresu i usmerava posetioca na ciljni nalog.

Na primer ukoliko se nalozi www.site.com i www.site2.com nalaze na istom serveru, obe adrese su usmerene na istu IP adresu, ali na različite particije/logičke jedinice servera. Kada web pretraživač zahteva resurse od web servera korišćenjem HTTP protokola upućeni zahtev sadrži i "hostname" parametar na osnovu kojeg web server identifikuje hosting nalog čiji sadržaj treba da bude prikazan. Drugi način je IP-zasnovana distribucija usluga deljenog hostinga, gde postoji više IP adresa na serveru koji se dodeljuju pojedinačnim nalozima. Prednost IP baziranog hostinga jeste mogućnost dedeljivanja SSL certifikata nalozima.
Glavna karakteristika shared hostinga jeste postojanje centralne administracije servera od strane tehničkih lica, što predstavlja pogodnost za one korisnike koji ne žele da se bave osnovnim ali i složenim informatičkim podešavanjima.

Sa druge strane ovo je istovremeno i prepreka za napredne korisnika koji žele da razvijaju i testiraju nove funkcionalnosti kroz mogućnost većeg stepena kontrole. Način funkcionisanja deljenog hostinga nije pogodan za korisnike koji zahtevaju složeniju softversku podršku za razvoj izvan one koju pruža standardna konfiguracija provajdera.

Skoro sve aplikacije na serveru namenjene su zajedničkim uslugama svih korisnika. Ipak shared hosting je ekonomičnije tj. jeftinije rešenje u odnosu na druge načine distribucije web hosting usluga.

Deljenje servera podrazumeva deljenje dva najvažnija resursa hostinga: prostora i protoka. Problem nastaje ukoliko jedan od istovremenih korisnika optereti server pokretanjem zahtevnih skripti ili iznenadnim povećanjem protoka, što dovodi do usporavanja rada servera i samim tim dostupnost ostalih hosting naloga. Praktično rešavanje ovih problema jeste dinamička alokacija određene količine resursa nalozima gde se svako ponovno prekoračenje dodatno tarifira ili privremeno suspenduje.

Prednost deljenog hostinga ogleda se u povoljnoj ceni, jer server je skup deo opreme koji zahteva intezivno praćenje i održavanje, pri čemu se deljenjem resursa efikasno raspodeljuju troškovi na više korisnika. Deljeni hosting je često dobro mesto za početak, pogotovo kada niste sigurni šta su vaše potrebe, koliko posetilaca ćete imati i koliko prostora Vam je potrebno.

NOVOSTI

08/02/2017
| Backup MX
Sekundarni mail server za stabilnost vaše mail komunikacije09/10/2017
| Besplatne WordPress Premium teme
Ostvarite lične i poslovne izazove uz inovativne i kvalitetne WordPress teme koje smo obezbedili u saradnji sa vodećim internet servisima.SiteLock servis obezbeđuje visok stepen zaštite sadržaja vaše internet prezentacije u cilju obezbeđivanja kontinuteta u dostupnosti i funkcionisanju svih servisa.
Rapid SSL predstavlja 128/256 bit certifikat izdat od strane Rapid SSL certifikacionog tela, i namenjen je za enkripciju naloga sa niskim i srednjim obimom transakcija.
Virtuelni serveri SSl certifikati 60 min. tehnička podrška


©2008-2012 HOSTIREX. Sva prava zadržana. Zabranjeno kopiranje dela i celokupnog sadržaja bez prethodne pismene
dozvole. Prezentacija je optimizovana za IE7, 8, Mozilla Firefox, Google Chrome